کارخانه تولید دارو

  1. Homepage
  2. کارخانه تولید دارو
1 یافته ها برای  : کارخانه تولید دارو
تایید شده داروسازی فارابی کارخانه تولید دارو

داروسازی فارابی

داروسازی

شرکت داروسازی‌ فارابی‌ (سهامی‌ عام‌) یکی از بزرگترین‌ و مدرنترین‌ مجتمـع‌ ها

  • اصفهان – کیلومتر ۱۵ جاده شیراز
  • ۰۳۱۳۶۵۴۰۲۱4
  • farabi@farabipharma.ir
  • ۰۳۱۳۶۵۴۰۲۷۲