بایگانی

  1. Homepage
  2. بازآموزی
  3. تهران
%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

مشخصــات کلــی برنامــه برگـزار کننده: انجمن علمي روان پزشكان ايران نــــوع بــرنامــه: همایش و کنگره عنـــوان بــرنامــه: سی وششمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران الویت برنامه: الویت عادی نحـــوه ا...

ادامه مطلب»