بایگانی

  1. Homepage
  2. بازآموزی

مشخصــات کلــی برنامــه: برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه عنـــوان بــرنامــه: دارو درمانی بیماری های سالمندان(2) الویت برنامه: الویت عادی نحـــو...

ادامه مطلب»

مشخصــات کلــی برنامــه: برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نــــوع بــرنامــه: مدون عنـــوان بــرنامــه: نوآوري و تازه ها (1) الویت برنامه: الویت عادی نحـــوه اجــــرا: به صورت عام...

ادامه مطلب»
%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86

مشخصــات کلــی برنامــه برگـزار کننده: انجمن علمي روان پزشكان ايران نــــوع بــرنامــه: همایش و کنگره عنـــوان بــرنامــه: سی وششمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران الویت برنامه: الویت عادی نحـــوه ا...

ادامه مطلب»

مشخصــات کلــی برنامــه برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه عنـــوان بــرنامــه: مكمل ها ي ورزشي ودوپينگ الویت برنامه: الویت عادی نحـــوه اجــــرا: به صورت عام...

ادامه مطلب»
%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4

مشخصــات کلــی برنامــه برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نــــوع بــرنامــه: همایش و کنگره عنـــوان بــرنامــه: پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم ا...

ادامه مطلب»