مکمل های ورزشی (بخش اول)

  1. Homepage
  2. مقالات
  3. مکمل های ورزشی (بخش اول)
مکمل های ورزشی (بخش اول)

مکمل های ورزشی (بخش اول)

آیا ورزشکاران به مکمل های ورزشی نیاز دارند؟


(توجه: این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی بوده، برای اطلاعات دقیق تر با متخصصین ورزشی و پزشک خود مشورت کنید)
بسیاری از ورزشکاران اعتقاد دارند که مصرف مکمل های ورزشی/غذایی برای آن ها ضروری بوده و بر بهبود عملکرد ورزشی آن ها تاثیر زیاد دارد. در حالی که این مطلب درست است که این مکمل ها می توانند تحت شرایطی کمک کننده باشد، اما اغلب مردم و ورزشکاران تاثیرات مثبت این مکمل ها را بیش از اندازه مهم در نظر می گیرند و در مواردی سر از خود به مصرف بی رویه ی مکمل ها روی آورده و حتی توجهی به کیفیت و سازنده ی آن ها نمی کنند. لازم به ذکر است که تبلیغات زیاد در این زمینه بی تاثیر نیست.
آنچه مسلم است این است که همه ی ورزشکاران به یک تغدیه مناسب نیاز دارند، اما چگونگی دریافت این تغدیه، یعنی اینکه از راه مصرف غذاهای طبیعی باشد یا مکمل های ورزشی، بستگی به شرایط ورزشکار و تصمیم شخصی او دارد.
در حقیقت این مسئله بسیار مهم است که در ابتدا نیازهای غذایی ورزشکار ارزیابی شده و سپس مشخص شود که آیا ورزشکار به دریافت مقادیر اضافه از ماده ای مشخص مثل نوع خاصی از ویتامین، مواد معدنی و یا سایر مواد غذایی احتیاج دارد یا نه؟
توجه به نکات زیر می تواند کمک زیادی در این راه به شما بکند:
- مشورت با یک شخص متخصص جهت اطمینان از مناسب بودن برنامه ی ورزشی (شامل برنامه بازیابی/ ریکاوری)
- اطمینان از میزان کافی و مناسب خواب (هیچ مکمل غذایی/ورزشی نمی تواند جبران کمبود خواب را بکند)
- ارزیابی دقیق از نیازهای تغذیه ای فرد ورزشکار با توجه به برنامه ی ورزشی او
- مشورت با پزشک متخصص و انجام آزمایش های پزشکی مناسب جهت اطلاع از کمبود  مواد مغذی یا حساسیت های غذایی احتمالی ورزشکار

منابع:
www.truesport.org

اضافه کردن نظرات