خانم گروسی کارشناس مدیریت هستم

شهر: البرز شماره تماس: 09391499980 ایمیل: garousi1@gmail.com سوابق کاری و تخصص: رزومه-کارشناس اداری منابع انسانی