مسئول فنی آخرین ویرایش در۲۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۴

شاهین نصیری کلاهی -متقاضی اشتغال بعنوان مسئول فنی در داروخانه های شهری بیمارستانی یا هلال احمردر خلخال

نسخه پیچ آخرین ویرایش در۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۰

داروخانه شبانه روزی یا شیفت صبح

مسئول فنی آخرین ویرایش در۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۵

دانلود رزومه ایمیل: mj136044@gmail.com

مسئول فنی داروخانه آخرین ویرایش در۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۰

عنوان شغلی: مسئول فنی

کار در داروخانه آخرین ویرایش در۲ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۲

خانم گروسی کارشناس مدیریت هستم