ساختمان دارای مغازه ۵۵ متری تجاری ، زیرزمین ۷۰ متری کاملا کف و دیوار سنگ و واحد ۷۰ متری دو خواب مناسب مطب

نشانی داروخانه: شهر ری فلکه اول دولت آباد خیابان علی نواز شماره تماس: ۰۹۱۲۴۲۰۹۶۸۶