مكمل هاي ورزشي و دوپينگ

  1. Homepage
  2. بازآموزی
  3. اصفهان
  4. مكمل هاي ورزشي و دوپينگ

مكمل هاي ورزشي و دوپينگ

مشخصــات کلــی برنامــه

برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: مكمل ها ي ورزشي ودوپينگ
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

نام و نام خانوادگی: رضا غیاثوند
هیئت علمی: استادیار
عنوان رشته: [۱۹۲۵] علوم تغذیه | دکترا

مشخصــات اجرای برنامــه

تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
شهــر محل برگــزاری: اصفهان
ظرفیــت سالــن (نفــر): ۱۵۰
تعـــداد سخنرانــان: ۵
تعداد شرکــت کنندگان: ۱۳۰
آدرس محــل برگــزاری: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- پشت دانشکده بهداشت -آموزش مداوم-زيتون
تلفن واحد مجری: ۰۹۱۳۱۱۱۶۷۵۲
نام واحد مجری: هيات پزشكي ورزشي
تلفن مرکز برگزارکننده: ۰۳۱-۳۷۹۲۳۳۶۷
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری

مشخصــات مجوز برنامــه

ساعت مفید: ۵٫۳
ساعات فعال: حداقل ۵ ساعت
شماره مجوز: ۲۴۳۱۵۲
تاریخ کمیته: ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
تاریخ مجوز: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم

مشخصــات اختصــاصی برنامــه

هــدف کلــی برنـــامه: آشنائي با مكمل هاي ورزشي پرمصرف ودوپينگ
هدف اختصاصی برنـامه: آشنائي با مكمل هاي ورزشي پرمصرف ودوپينگ-تقسيم بندي مكمل هاي ورزشي-مكمل هاي ورزشی قدرتي
سابقه اجــرای برنـامــه: دارد
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر محمد سالکی(متخصص پزشکی ورزشی)-دكتر ساراهوشمند(متخصص پزشکی ورزشی)-دكتر رضا غياثوند(متخصص تغذيه-دكتر زينب كريمي (متخصص پزشکی ورزشی)
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسي
روش اجــــراء: سخنرانی و پرسش و پاسخ
روش ارزشیابـــی: تکمیل پرسشنامه ارزشیابی روی سامانه اموزش مداوم
بررســـی نیـــاز: ۴-نظر متخصصین ۶-نظر فراگیران ۸-درخواست مدیران

اضافه کردن نظرات