مشخصــات کلــی برنامــه:

برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: مدیریت دارویی
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام

مشخصــات دبیر علمی برنامــه:

نام و نام خانوادگی کورش صادقی
هیئت علمی استادیار
عنوان رشته: [۱۸۶۰] داروسازی بالینی | دکترا

مشخصــات اجرای برنامــه:

تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): ۱۰۰
تعـــداد سخنرانــان: ۲
تعداد شرکــت کنندگان: ۵۰
آدرس محــل برگــزاری: جلال آل احمد بیمارستان شریعتی
تلفن واحد مجری: ۸۴۹۰۲۳۲۹-۰۲۱
نام واحد مجری: دفتر اموزش پرستاری بیمارستان دکتر شریعتی تهران
تلفن مرکز برگزارکننده: ۴۲۹۱۰۱۴۱،۴۴-۰۲۱
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری

مشخصــات مجوز برنامــه:

ساعت مفید: ۵٫۳
ساعات فعال: حداقل ۵ ساعت
شماره مجوز: ۲۳۸۰۵۸
تاریخ کمیته: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
تاریخ مجوز: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم

مشخصــات اختصــاصی برنامــه:

هــدف کلــی برنـــامه: مدیریت دارویی
هدف اختصاصی برنـامه: گزارش خطا دارویی و خطاهای دارویی شایع کاربرد دارو های جدید
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر کوروش صادقی (متخصص داروسازی بالینی) دکتر نیایش محبی (متخصص داروسازی بالینی) دکتر علی کریمی (دکترای پرستاری و ناظر درمان بیمارستان)
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
روش اجــــراء: سخنرانی و پرسش و پاسخ
نوآوری در اجــراء: اجرای دوره آموزشی با همکاری دفتر پرستاری
روش ارزشیابـــی: پیش آزمون و پس آزمون
بررســـی نیـــاز:
۸-درخواست مدیران ۱۲-بر اساس نیازسنجی سالیانه مرکز آموزش مداوم