• مثال: واگذاری داروخانه دکتر عابدی در فلاورجان
  • تصویری از نمای جلوی داروخانه خود را (در سایز مربعی) بارگزاری نمایید