مشخصــات کلــی برنامــه:

برگـزار کننده: مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي تهران
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی ادواری
عنـــوان بــرنامــه: تومورهای پستان
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام

مشخصــات دبیر علمی برنامــه:

نام و نام خانوادگی رامش عمرانی پور
هیئت علمی استاد
عنوان رشته: [۱۷۳۳] جراحی عمومی* | تخصص

مشخصــات اجرای برنامــه:

تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): ۶۰
تعـــداد سخنرانــان: ۲
تعداد شرکــت کنندگان: ۶۰
آدرس محــل برگــزاری: انتهای بلوار کشاورز-بیمارستان امام خمینی (ره) انستیتو کانسر -ساختمان ریاست انستیتو کانسر-طبقه دوم- سالن هم اندیشی
تلفن واحد مجری: ۶۶۵۸۱۶۳۸
نام واحد مجری: مرکز نحقیقان سرطان

نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری

مشخصــات مجوز برنامــه:

ساعت مفید: ۲
ساعات فعال: حداقل ۵ ساعت
شماره مجوز: ۲۳۸۱۷۲
تاریخ کمیته: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
تاریخ مجوز: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم

مشخصــات اختصــاصی برنامــه:

هــدف کلــی برنـــامه: چالش های موارد پیچیده سرطان پستان و انتحاب بهترین راه حل تشخیصی و درمانی
هدف اختصاصی برنـامه: ۱-ارتقا سطح علمی و تجربی کلیه متخصصین حوزه انکولوژی ۲-درمان تیمی موارد پیچیده سرطان پستان ۳-آشنایی کلیه سطوح تخصصی حوزه انکولوژی با موارد نادر این سرطان ۴-قانونمندسازی انتخاب تشخیصی یا درمانی این دسته از بیماران ۵-توانایی غربالگری این موارد در سطوح اولیه بهداشتی درمانی کشور ۶-توانایی بهترین و دقیق ترین تفسیر آزمایشات تخصصی از جمله رادیولوژی، پاتولوژی، پزشکی هسته ای و … ۷-انتخاب بهترین مرحله تشخیصی مورد نیاز ۸-انتخاب اصلح ترین درمان بعدی از جمله؛ جراحی،کموتراپی،رادیوتراپ و یا درمان های ترکیبی ۹-ارایه مجموعه ای با کیفیت و قانونمند به پزشک معالج ۱۰-تهیه گزارش سالانه از نوارد مطرح شده در این جلسات ادواری و چاپ آن در مجلدی سالانه و معتبر
سابقه اجــرای برنـامــه: بله از سال ۹۰ این برنامه در حال برگزاری می باشد و از سال ۹۵ دارای امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف اختصاصی است
اعضــاء کمیته علمــی: ۱-دکتر رامش عمرانی پور ۲-دکتر صدف علیپور ۳-دکتر حبیب اله محمودزاده ۴-دکتر فرشته انسانی ۵-دکتر افسانه علی خاصی ۶- دکتر مهرزاد میرزانیا ۷-دکتر بیتا کلاغچی
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
روش اجــــراء: ارایه شرح حال کامل بیماران در هر جلسه و سپس ارایه کلیه مستنداتش و بعد از تمامی متخصصین در زمینه این بیمار به چالش می پردازند و در نهایت اجماع نظر خود را برای انتخاب بهترین راه حل تشخیصی و درمانی به پزشک معالج ارایه می دهند
نوآوری در اجــراء: تهیه گزارش سالانه از جلسات کنفرانس ادواری و چاپ و ارایه آن در مجلات معتبر داخلی یا خارجی
بررســـی نیـــاز:
۱-اطلاعات اپیدمیولوژیک ۳-تصمیمات سیاست گزاران ۴-نظر متخصصین ۵-درخواست بیماران یا مددجویان ۶-نظر فراگیران ۷-درخواست گروه های تخصصی ۸-درخواست مدیران ۹-ورود اطلاعات جدید و مهارت های کلیدی
بررســــی نیاز (سایــر): ۱- تیم درمانی موارد پیچیده تومورهای پستان ۲- قانونمندسازی موارد ارجاعی به جلسات